Aboneaza-te la newsletter

Conditii generale

CONDITII GENERALE DE REZERVARE ALE BILETELOR DE AVION SI ALE PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

 • I. Pachete de servicii turistice

  Drepturile si obligatiile Agentiei
  • 1. In cazul in care agentia este nevoita sa modifice vreuna din prevederile esentiale ale contractului are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.

  • 2. Agentia nu poate sa modifice pretul inscris in prezentul contract, cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 3. Pretul stabilit in contract nu poate fi majorat in cursul celor 15 de zile calendaristice care preced data plecarii. In cazul in care pretul inscris in contract este majorat cu peste 10% turistul poate rezilia contractul, agentia avand obligatia de a-i rambursa sumele platite.

  • 3. Agentia poate sa modifice pretul inscris in contract ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si a taxelor de turist ori a variatiilor cursurilor de schimb aferente pachetului de servicii turistice.

  • 4. In cazul in care dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile prevazute in contract nu este realizata sau agentia organizatoare constata ca nu le va putea realiza, agentia este obligata:

   • a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului;

   • b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

   • c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure, fara costuri suplimentare, transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

  • 5. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

   • a). cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa a obligatiilor asumate prin contact se datoreaza turistului;

   • b). cand neideplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte in contract, iar cauzele nerealizarii nu puteau fi prevazute sau evitate;

   • c). cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar, intirzieri in traficul mijloacelor de transport, schimbari intervenite din cazuri de forta majora-ratiuni politice, dezastre, conditii meteorologice etc).

  • 6. In anumite conditii, independente de vointa Agentiei, Agentia poate inlocui hotelul, restaurantul sau mijlocul de transport initial cu altele de categorie similara sau superioara, avand obligatia de a informa turistul inainte de data calatoriei sau in timpul calatoriei, acest fapt neconstituind motiv de anulare a excursiei.

  Drepturile si obligatiile beneficiarului
  • 1. In cazul in care benficiarul nu poate participa la calatorie el poate cesiona contractul unei terte persoane care satisface conditiile aplicabile calatoriei in cauza, cu ibligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii. Transferul se face in baza unei cereri scrise a titularului contractului care precede rezilierea contractului incheiat intre benficiar si agentie si incheierea unui alt contract intre agentie si terta persoana. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili, in mod solidar, de plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului la zbor cu costurile aferente.

  • 2. In cazul in care turistul este anuntat de catre agentie de modificarea unor prevederi esentiale ale contractului, acesta are obligatia de a comunica Agentiei, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii, hotararea sa de a opta pentru rezilierea contractului fara plata de penalitati sau acceptarea noilor conditii ale contractului:

   • a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara;

   • b) sa accepte un pachet de servicii de calitate inferioara, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;

   • c) sa i se ramburseze toate sumele achitate.

  • 3. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

  • 4. Turistul are dreptul sa solicite despagubiri agentiei, cu exceptia cazurilor in care:

   • a) anularea calatoriei s-a datorat nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract;

   • b) anularea calatoriei s-a datorat unui caz de forta majora-evenimente intervenite dupa incheierea acestui contract, independente de vointa partilor, imprevizibile si inevitabile (greve, demonstratii, calamitati naturale, decizii ale guvernelor si/sau ale altor institutii similare, schimbarea orarelor companiilor de transport etc.); cu mentiunea ca: concediile medicale nu reprezinta caz de forta majora.

   • c) neindeplinirea sau indeplinirea defectoasa a obligatiilor asumate prin prezentul contract din vina turistului;

   • d) ambasada refuza acordarea vizei;

   • e) organele de frontiera nu permit turistului trecerea granitei unui stat.

  • 5. Turistul poate renunta la pachetul de servicii turistice contractate in orice moment, dar are obligatia sa despagubeasca agentia pentru prejudiciul creat astfel:

   • – 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

   • – 60 % din pachetul pachetului de servicii, daca renuntarea se in intervalul 16-30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;

   • – 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-ul interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program;

   • Aceste conditii nu se aplica in cazul rezervarilor cu early booking, in cazul anularii rezervarilor la dorinta beneficiarului, la orice data dupa incheierea contractului, penalizarile vor fi de 100 % din valoarea contractului.

  • 6. Facultativ si contracost, turistul poate incheia asigurare storno si/sau medicala. In caz de deces in familie a unei rude de gradul I, pe baza documentelor doveditoare, intra in vigoare conditiile asigurarilor storno incheiate de turist.

  • 7. Turistul poate modifica datele de calatorie (nume, date transport, servicii) doar in baza disponibilului verificat cu WENS TOUR, cu eventuale penalizari specificate pentru fiecare caz in parte, insa cu nu mai putin de 5 zile inaintea inceperii calatoriei.

  • 8. Turistul are obligatia de a prezenta la receptia hotelului actele sale de identitate si de a achita toate taxele neincluse in pretul inscris in contract (taxa de statiune, taxa de salubritate, taxa de parcare si alte taxe conform legii) fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la agentie.

  • 9. Daca turistul are o reclamatie el trebuie sa o sesizeze prompt, in scris, in timpul calatoriei, ghidului sau, in lipsa acestui, prestatorului mentionat pe biletul de turism. Daca problema nu poate fi rezolvata, turistul va contacta agentia vanzatoare prin fax sau telefon. In cazul in care turistul considera problema nerezolvata va adresa o reclamatie in scris agentiei in termen de 2 zile de la terminarea calatoriei si va anexa la ea reclamatia initiala facuta in timpul calatoriei, cu punctul de vedere al prestatorului/ghidului.

  • 10. Turistul este raspunzator pentru consecintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei, pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie.

 • II. Bilete de avion

  Drepturile si obligatiile partilor
  • 1. Agenţia este răspunzătoare de emiterea corectă a biletelor de avion şi de informarea cu bună credinţă a pasagerului asupra condiţiilor aplicabile biletului de avion vândut.

  • 2. Agenţia nu este răspunzătoare şi nu i se pot pretinde despăgubiri pentru că pasagerul nu a zburat, în următoarele condiţii (individuale sau cumulate):

   • 2.1 această măsură este necesară pentru a respecta orice reglementare naţională sau internaţională valabilă,

   • 2.2 transportul pasagerului sau al bagajelor pasagerului ar putea pune în pericol sau afecta securitatea, sănătatea sau starea materială, respectiv confortul altor pasageri sau a echipajului,

   • 2.3 starea mentală sau psihică a pasagerului , inclusiv faptul că se afla sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, reprezintă un risc pentru pasager, pasageri, echipaj sau proprietăţi,

   • 2.4 pasagerul a avut o conduită necorespunzătoare pe parcursul unui alt zbor şi este posibil ca un asemenea comportament se poate repeta,

   • 2.5 pasagerul a refuzat să se supuna verificării de securitate,

   • 2.6 pasagerul nu achitat preţul, taxele sau cheltuielile aplicabile,

   • 2.7 pasagerul nu detine documente de călătorie valabile, pasagerul încearca să intre într-o ţară pe care are doar dreptul să o tranziteze sau pentru care nu are documente de călătorie valabile, pasagerul distruge documentele de călătorie în timpul zborului sau refuza să predea documentele de călătorie echipajului de zbor – contra unei confirmări scrise – atunci când i se cere acest lucru,

   • 2.8 pasagerul prezinta un bilet care a fost achiziţionat ilegal, a fost cumpărat de la o entitate, alta decât noi sau agentul nostru autorizat, sau a fost declarat pierdut sau furat sau dacă nu poate dovedi că este persoana menţionată pe bilet,

   • 2.9 pasagerul nu respecta reglementarile si instrucţiunile in vigoare cu privire la siguranţă şi securitate

   • 2.10 pasagerul nu s-a prezentat la timp la îmbarcare (1 oră şi 30 min înainte de ora plecării înscrisă pe bilet), conform art. 5.4 de mai sus

   • 2.11 pasagerul este refuzat la îmbarcare datorită unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa viza de intrare pentru ţara de destinaţie, viza falsă, paşaport cu interdicţie, etc) sau în situaţia oricarui refuz nejustificat al autorităţilor de a permite călătoria.

   • 2.12 alte împrejurări sau cazuri de forţă majoră, pe care agenţia nu le putea prevedea sau evita (ex.falimentul companiei aeriene)

  • 3. Agenţia nu este răspunzătoare pentru întîrzieri sau modificari de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (ex – pierderi de bagaje), obligaţii care cad direct în sarcina companiei. In astfel de situaţii, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despăgubi pasagerul în conformitate cu reglementările internaţionale.

  • 4. Daca pasagerul renunţa la biletul de avion cumpărat, înainte sau dupa inceperea calatoriei, acesta are dreptul la rambursarea partiala a pretului platit, dupa ce se deduc taxele de penalizare, inclusiv TS si daca tariful si conditiile acestuia, stabilite de compania aeriana, permit rambursarea. Pasagerul poate modifica biletul iniţial cumpărat în condiţiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul cu plata unor diferente de pret stabilite de compania aeriana, inclusive a TS pentru modificarea rezervarii.

  • 5. Pasagerul nu poate utiliza numai părţi componente ale zborului aferent biletului cumparat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se consideră renunţare la bilet şi i se aplică prevederile din prezentele condiţii generale. Biletul este netransferabil unei alte persoane.

  • 6. Neprezentarea la zbor presupune pierderea călătoriei, cu o penalizare de pana la 100% din valoarea biletului, in conformitate cu reglementarile companiei si ale prezentelor Conditii Generale.

  • 7. In situaţia în care pasagerul, din vina sa, utilizează doar parţial zborurile înscrise în biletul de avion cumpărat, el nu va putea pretinde despăgubiri de nici un fel agenţiei sau companiei pentru care s-a emis biletul.

  • 8. Pasagerul are obligaţia să se asigure că este în regulă din punct de vedere al tuturor formalităţilor necesare călătoriei (poliţie, vamă, sănătate, paşaport, viză, etc), agenţia neavând nici o răspundere în faţa pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la îmbarcare dintr-unul din aceste motive cade în sarcina exclusivă a pasagerului, fără ca acesta să poată pretinde despăgubiri agenţiei.

  • 9. Agenţia va informa de buna credinţă pasagerul asupra formalitătilor necesare călătoriei solicitate, conform informaţiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare, dar nu poate fi făcută responsabilă asupra veridicităţii acestor informaţii şi nici trasă la răspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar şi nu are legătură cu serviciul de emitere a biletului de avion.

  • 10. Agenţia nu este răspunzătoare pentru pagube sau înconveniente produse pasagerului în timpul zborului sau datorită unor modificări de orar, întârzieri ale zborurilor, etc, împrejurări care se află dincolo de controlul şi voinţa agenţiei.

  • 11. Agenţia se obligă să ofere pasagerilor care achiziţionează bilete de avion cel puţin informaţii despre (nu în formă scrisă):

   Natura zborului: Regulat/charter/low fare (rezervare efectuată în altă parte decât în CRS)/ Costul biletului defalcat: preţ de bază, taxe aeroport, taxa de serviciu etc./ Condiţiile tarifare ale biletului/ Posibilitatea de a se modifica datele de călătorie şi în ce condiţii/ Posibilitatea de a se rambursa parţial sau total contravaloarea biletului şi în ce condiţii/ Condiţiile de emitere a biletului cu un minim de timp în avans/ Tip bilet emis: electronic/ paper/ Cantitatea de bagaje pe care pasagerul are dreptul să o transporte gratuit, atât ca bagaj de mână, cât şi ca bagaj de cală, precum şi costul/kg a bagajului ce depăşeşte greutatea admisă/ Orele de operare, decolare, aterizare, escală/Itinerariul de zbor/ Compania aeriană care opereză pe ruta solicitată/ Timpul minim necesar de prezentare la ghiseul de îmbarcare/ Informaţii în cazul pierderii biletului/ Moneda de emitere a biletului: RON/EURO/ Modalitatea de plată: cash, card, factură/ Nivelul taxelor de serviciu pentru Emitere a biletului, Reemitere, Schimbare dată de rezervare, Rambursare totală sau parţială a biletului, alocarea locului în avion.

   Agentia se obliga sa aduca la cunostinta pasagerului identitatea transportatorului iar in cazul modificari/schimbarii acestuia se oblige sa informeze pasagerul. Agentia se oblige sa aduca la cunostinta precizari cu privire la transportul copiilor neînsoţiţi, a persoanelor cu handicap, femeilor gravide, persoanelor bolnave sau altor persoane care necesită asistenţă special.

   Se recomandă pasagerilor verificarea condiţiilor de călătorie cu 24 de ore înainte de data de operare. (site companie transportatoare, agenţie de turism)

  • 12. Orice reclamaţie cu privire la biletul de avion cumpărat se va face în scris, în termen de max 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat, anexand toate documentele pe care le are si sunt relevante.

  • 13. Reclamaţiile care nu sunt făcute în scris nu vor fi luate în considerare.

  • 14. Agenţia va transmite reclamaţia respectivă companiei aeriene pentru care a fost emis biletul iar soluţia dată va fi aceea dată de compania aeriană, în calitate de proprietară a biletului. Agenţia va informa pasagerul despre soluţia dată de companie reclamaţiei, în scris, în termen de 3 zile lucratoare de la primirea răspunsului de la compania aeriana. In situaţia în care pasagerul nu este mulţumit cu răspunsul primit el se va adresa direct companiei aeriene care a efectuat zborul.

  • 15. Pasagerul va fi despăgubit direct de către compania aeriană în toate cazurile în care aceasta decide acest lucru, agenţia nefiind obligată să intermedieze astfel de despăgubiri.

  • 16. Orice reclamaţie se va face de către pasager în conformitate cu prezentele condiţii generale de vânzare a biletelor de avion.

 • III. Asigurari

  • 1. Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate si/sau faliment al agentiei de turism. Suma asigurata este pretul pachetului de servicii turistice , contractat la societatea de asigurare OMNIASIG : polita privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turist, in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism ; Polita SERIA I, NR. 25708.

  • 2. Facultativ turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

  Conditiile si termenele in care turistul poate solicita plata despagubirilor
  • 1. In cazul in care agentia nu efectueaza repatrierea turistului, turistul are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurari inscrisa in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, prin telefon, fax sau e-mail. In acest caz societatea de asigurari nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania.

  • 2. In cazul in care turistul solicita de la agentie rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative la agentie, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 zile (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

  • 3. Turistul are obligatia de a notifica societatea de asigurari prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata agentiei de turism privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data comfirmarii de primire prevazuta la pct. 2.

  • 4. In cazul in care in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comfirmarii de primire a documentelor justificative de catre agentia de turism, turistul nu a primit sumele solicitate de la agentie, are loc evenimentul asigurat (neplata debitului).

  • 5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documente justificative.

  • 6. Documentele justificative constau in principal in:

   • – contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice

   • – comfirmarile de primire precizate la pct. 2,3 si 5;

   • – fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

   • – fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

  • 7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice precum si sumele necesare repatrierii acestuia.

  • 8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita de asigurare a agentiei de turism.

  • 9. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurari a documentelor justificative de la turist.

  • 10. In cazul in care dupa plata despagubirii agentia plateste debitul catre turist, turistul are obligatia de a restitui societatii de asigurare despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea de la agentie a sumelor reprezentand debitul.