Aboneaza-te la newsletter

Termeni si conditii

Conditii generale de rezervare a biletelor de avion si a pachetelor de servicii turistice

Drepturile si obligatiile Agentiei

In cazul in care agentia este nevoita sa modifice vreuna din prevederile esentiale ale contractului are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
Agentia nu poate sa modifice pretul inscris in prezentul contract, cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 3. Pretul stabilit in contract nu poate fi majorat in cursul celor 15 de zile calendaristice care preced data plecarii. In cazul in care pretul inscris in contract este majorat cu peste 10% turistul poate rezilia contractul, agentia avand obligatia de a-i rambursa sumele platite.

Agentia poate sa modifice pretul inscris in contract ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si a taxelor de turist ori a variatiilor cursurilor de schimb aferente pachetului de servicii turistice.

In cazul in care dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile prevazute in contract nu este realizata sau agentia organizatoare constata ca nu le va putea realiza, agentia este obligata:

 • a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului;
 • b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice
 • c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure, fara costuri suplimentare, transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 • a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuasa a obligatiilor asumate prin contact se datoreaza turistului;
 • b) cand neideplinirea obligatiilor este atribuita unui tert care nu este parte in contract, iar cauzele nerealizarii nu puteau fi prevazute sau evitate;
 • c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar, intirzieri in traficul mijloacelor de transport, schimbari intervenite din cazuri de forta majora-ratiuni politice, dezastre, conditii meteorologice etc).

Agentia poate inlocui hotelul, restaurantul sau mijlocul de transport initial cu altele de categorie similara sau superioara, avand obligatia de a informa turistul inainte de data calatoriei sau in timpul calatoriei, acest fapt neconstituind motiv de anulare a excursiei.

Drepturile si obligatiile beneficiarului

In cazul in care benficiarul nu poate participa la calatorie el poate cesiona contractul unei terte persoane care satisface conditiile aplicabile calatoriei in cauza, cu ibligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii. Transferul se face in baza unei cereri scrise a titularului contractului care precede rezilierea contractului incheiat intre benficiar si agentie si incheierea unui alt contract intre agentie si terta persoana. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili, in mod solidar, de plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului la zbor cu costurile aferente.

In cazul in care turistul este anuntat de catre agentie de modificarea unor prevederi esentiale ale contractului, acesta are obligatia de a comunica Agentiei, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii, hotararea sa de a opta pentru rezilierea contractului fara plata de penalitati sau acceptarea noilor conditii ale contractului:

 • a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara
 • b) sa accepte un pachet de servicii de calitate inferioara, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
 • c) sa i se ramburseze toate sumele achitate.

Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

Turistul are dreptul sa solicite despagubiri agentiei, cu exceptia cazurilor in care:

 • a) anularea calatoriei s-a datorat nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract;
 • b) anularea calatoriei s-a datorat unui caz de forta majora-evenimente intervenite dupa incheierea acestui contract, independente de vointa partilor, imprevizibile si inevitabile (greve, demonstratii, calamitati naturale, decizii ale guvernelor si/sau ale altor institutii similare, schimbarea orarelor companiilor de transport etc.); cu mentiunea ca: concediile medicale nu reprezinta caz de forta majora.
 • c) neindeplinirea sau indeplinirea defectoasa a obligatiilor asumate prin prezentul contract din vina turistului;
 • d) ambasada refuza acordarea vizei;
 • e) organele de frontiera nu permit turistului trecerea granitei unui stat.
  Turistul poate renunta la pachetul de servicii turistice contractate in orice moment, dar are obligatia sa despagubeasca agentia pentru prejudiciul creat astfel:

  • – 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
  • – 60 % din pachetul pachetului de servicii, daca renuntarea se in intervalul 16-30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
  • – 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-ul interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program;

Facultativ si contracost, turistul poate incheia asigurare storno si/sau medicala. In caz de deces in familie a unei rude de gradul I, pe baza documentelor doveditoare, intra in vigoare conditiile asigurarilor storno incheiate de turist.
Turistul poate modifica datele de calatorie (nume, date transport, servicii) doar in baza disponibilului verificat cu WENS TOUR, cu eventuale penalizari specificate pentru fiecare caz in parte, insa cu nu mai putin de 5 zile inaintea inceperii calatoriei.
Turistul are obligatia de a prezenta la receptia hotelului actele sale de identitate si de a achita toate taxele neincluse in pretul inscris in contract (taxa de statiune, taxa de salubritate, taxa de parcare si alte taxe conform legii) fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la agentie.

Daca turistul are o reclamatie el trebuie sa o sesizeze prompt, in scris, in timpul calatoriei, ghidului sau, in lipsa acestui, prestatorului mentionat pe biletul de turism. Daca problema nu poate fi rezolvata, turistul va contacta agentia vanzatoare prin fax sau telefon. In cazul in care turistul considera problema nerezolvata va adresa o reclamatie in scris agentiei in termen de 2 zile de la terminarea calatoriei si va anexa la ea reclamatia initiala facuta in timpul calatoriei, cu punctul de vedere al prestatorului/ghidului.
Turistul este raspunzator pentru consecintele ce decurg din nerespectarea programului excursiei, pierderea actelor de identitate sau a documentelor de calatorie.